Guide to Indonesia

Indonesië kan – in sommige opzichten – als een andere wereld worden beschouwd in vergelijking met onze westerse wereld. Het land bevat een specifieke culturele dynamiek die moeilijk te begrijpen of te interpreteren is voor een buitenstaander.

Tijdens mijn stage op de Nederlandse ambassade in Jakarta werd mij gevraagd om een klein boekje te ontwerpen voor toeristen en zakenlieden waarin de cultuur, normen en waarden en de belangrijkste gewoontes worden toegelicht.

  • Illustratie
  • Ontwerp